• Raamatukogu 23. - 25. veebruar
    SULETUD

     
  • Harrastuskunstnikud Põltsamaal

    Loe edasi...

1. Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu (ERÜ) juhatuse otsusega antakse igal aastal Eesti raamatukoguhoidjaile ERÜ aastapreemia ja ERÜ teenetepreemia.

2. Preemiasumma otsustab ERÜ juhatus kuu aega enne kandidaatide esitamise tähtaega igal aastal eraldi, sõltuvalt ERÜ rahalistest ressurssidest.

3. Kandidaatide esitamise õigus on üksikisikutel, asutustel ja organisatsioonidel.

4. Teenetepreemiale võib esitada isikuid pikaajalise, viljaka ja silmapaistva tegevuse eest
raamatukogunduses.

5. Aastapreemiale võib esitada isikuid antud aastal eriti tulemusrikka ja silmapaistva tegevuse eest.

5. Preemiakandidaatide kohta esitatakse kirjalikult taotlus-iseloomustus ERÜ büroosse iga aasta 5. jaanuariks.

6. ERÜ juhatuse liikmed on kohustatud kuu aja jooksul tutvuma esitatud taotlustega ERÜ büroos.

7. Preemiate andmine otsustatakse ERÜ juhatuse koosolekul vastavalt ERÜ põhikirja p. 25.

8. Võrdsete kandidaatide korral eelistatakse ERÜ liiget.

9. ERÜ juhatus võib jätta preemiad välja andmata, nende arvu suurendada või vähendada.

10. Preemiat ei anta isikule, kes preemia määramise ajal on ERÜ juhatuse liige.

Kinnitatud juhatuse koosolekul
24. septembril 1992. a.

Parandatud:
26.01.1995. a.
24.01.2000. a.