• Raamatukogu 23. - 25. veebruar
    SULETUD

     
  • Harrastuskunstnikud Põltsamaal

    Loe edasi...

Auhinna „Aasta lasteraamatukoguhoidja“ eesmärk on väärtustada ja tunnustada raamatukoguhoidjate tööd laste lugemisharjumuste arendamisel, infopädevate ühiskonnaliikmete kujundamisel ja raamatukogude maine hoidmisel.
ÜLDSÄTTED
1.    Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu (ERÜ) juhatuse otsusega antakse ühele isikule auhind eelneva aasta innovaatilise ja tulemusliku arendustöö või praktilise tegevuse eest laste raamatukoguteeninduse alal.
2.    Auhinnaks on tänukiri ja meene.
KANDIDAATIDE ESITAMINE
3.    Kandidaatide esitamise õigus on üksikisikutel, asutustel ja organisatsioonidel.
4.    Kandidaatide kohta esitatakse ERÜ juhatusele (Tõnismägi 2, 10122 Tallinn) kirjalik taotlus koos põhjendusega iga aasta 1. maiks.
5.    Taotlus peab sisaldama:
5.1.     Kandidaadi andmed (nimi, asutus, ametinimetus, telefon, e-posti aadress töökohal).
5.2. Kandidaadi esiletõstmist vääriva tegevuse kirjelduse. Maht kuni üks A4 lehekülg
5.3. Ettepaneku teinud isiku(te) kontaktandmed koos allkirjadega.
TAOTLUSTE MENETLEMINE
6.    ERÜ juhatuse liikmed ja lasteteeninduse toimkonna juhatuse liikmed tutvuvad esitatud taotlustega ERÜ büroos.
7.    Auhinna andmine otsustatakse taotluste ja lasteteeninduse toimkonna juhatuse ettepanekute põhjal ERÜ juhatuse koosolekul.
8.    Võrdsete kandidaatide korral eelistatakse ERÜ liiget.
9.    ERÜ juhatus võib sobivate kandidaatide puudumisel jätta auhinna välja andmata.
10.    Auhinda ei anta isikule, kes auhinna määramise ajal on ERÜ juhatuse liige.
11.    Kahel järjestikusel aastal ei anta auhinda samale isikule.
AUHINNA OMISTAMINE
12.    Auhind antakse üle igal sügisel toimuval üleriigilisel lasteraamatukoguhoidjate päeval.
13.    ERÜ juhatus pöördub Kultuuriministeeriumi ja kohaliku omavalitsuse poole ettepanekuga tunnustada auhinna „Aasta lasteraamatukoguhoidja“ laureaati.

Auhinna statuut on kinnitatud ERÜ juhatuse koosolekul 30. märtsil 2009. aastal.