Тюмень купить закладку: кокаин, героин, гашиш, спайс, экстази, мефедрон, амфетамин, мдма, шишки и бошки Taavi Kelder Vali Uudised(2014), 15. oktoober, nr. 78, lk. 1,2.

Москва Дорогомилово купить закладку: кокаин, героин, гашиш, спайс, экстази, мефедрон, амфетамин, мдма, шишки и бошки

Чикаго купить закладку: кокаин, героин, гашиш, спайс, экстази, мефедрон, амфетамин, мдма, шишки и бошки Trükimusta näinud kõvade kaantega üllitis pealkirjaga "Põltsamaa raamatukogud. A. W. Hupeli aegadest 21. sajandisse" räägib tänase Jõgeva Maakonna Keskraamatukogu saamisloost ning  Põltsamaal tegutsenud raamatukogudest alates 18. sajandist kuni tänapäevani.

Москва СЗАО купить закладку: кокаин, героин, гашиш, спайс, экстази, мефедрон, амфетамин, мдма, шишки и бошки

https://menimenaliap.info/moskva-krilatskoe.html Raamatukogude ajalugu Põltsamaal on pikk ja muljet avaldav, ulatudes perioodi, mil Põltsamaa koguduse õpetajaks oli pastor August Wilhelm Hupel (1737-1819), kes teadaolevalt rajas Põltsamaale ka Eesti esimese  üldharidusliku sisuga lugemisseltsi ehk lugemisringi 1772. aastal. Eraldi  raamatukoguruumi seltsil  tollal siiski veel polnud  ning kasutusel olnud raamatud ja ajakirjad liikusid lihtsalt seltsi liikmete  hulgas käest kätte. Hupel juhtis raamatute tellimist ja esitas liikmetele arveid.  Raamatud hangiti peamiselt Riia raamatukaupmehe ja -kirjastaja Johann  Friedrich Hartknochi vahendusel, harvem osteti  kirjavara otse Saksamaalt.  Lugemisseltsi käsutuses  olnud pidevalt umbes poole tuhande köite ringis saksa-ja prantsuskeelseid väljaandeid, kuhu kuulus nii reisikirju, biograafiaid, ajalooalaseid teoseid, õpperaamatuid, luulekogusid, romaane kui ka perioodilisi väljaandeid.

source

source site Eesti raamatukogude tekkelugu ja minevikku on mõistagi uuritud juba pikalt ning ilmunud on ka  mitmeid vastavateemalisi raamatuid, ent konkreetselt Põltsamaa raamatukogude ajaloost polnud  siiani veel ühtki raamatut koostatud. Raamatu ühe koostaja, Jõgeva Maakonna Keskraamatukogu direktori Rutt Rimmeli sõnul  on Põltsamaa raamatukogude minevikust uurimistööd tehtud juba varemgi -raamatukogu ajaloost  on saadud teada palju uusi  fakte, sündmusi ning kogutud kokku oluliste isikute  eluloolisi andmeid.

go site

Гштаад купить закладку: кокаин, героин, гашиш, спайс, экстази, мефедрон, амфетамин, мдма, шишки и бошки "0leme Põltsamaa raamatukogude ajaloo uurimisega tegelenud juba  aastaid. See on olnud aastatepikkune protsess, millest on võtnud osa enamik  meie raamatukogu töötajaid. On käidud arhiivides  Tallinnas, Tartus, Rakveres ja Viljandis, töötatud  läbi raamatukogus olevaid dokumente, vesteldud  inimestega - nii endiste töötajate kui ka lugejatega, kogutud fotosid muuseumidest, arhiividest ja eraisikutelt. Konkreetseks muutus töö aasta tagasi, kui hakkasime kogutud materjali looks kirjutama," rääkis Rutt Rimmel.

go

follow url Samas ei saa veel nüüdki, pärast raamatu ilmumist, öelda, et kõik on uuritud ja selge -Põltsamaa raamatukogu ajalugu pakub uurimisainet edaspidigi.

source

https://telotemino.info/kamensk-uralskiy.html "Aeg-ajalt tuleb raamatukogu ajalugu jälle uuesti huviorbiiti ning siis käiakse ja otsitakse raamatukogu ajaloo valgetele laikudele sisu. Kui  Põltsamaal raamatukogu  1945. aasta sõjamöllus ära põles, siis põles tules ka küllalt palju dokumente.  Nii on algaastatest teada vähem, lähiminevikust  materjali aga küllaga. Et  oleks huvitavam lugeda, põimisime raamatusse  sisse ka ajalehekatkeid ja  inimeste ütlemisi, lisasime palju fotosid ja muud illustreerivat materjali.  Seadsime raamatut koostades endale eesmärgiks,  et raamat ei oleks liialt  teksti- ja faktirohke ning  pakuks huvi ka laiemale  lugejaskonnale," kõneles  Rutt Rimmel raamatu tekkeloost.

source url

Пьяченца купить закладку: кокаин, героин, гашиш, спайс, экстази, мефедрон, амфетамин, мдма, шишки и бошки Raamatu esimene osa käsitleb esimesi raamatukogusid Põltsamaal. Selles on juttu ka August Wilhelm Hupeli lugemisseltsist, kuid ka karskuskuratooriumi raamatukogust, Põltsamaa Eesti Põllumeeste Seltsi raamatukogust, Põltsamaa Kodanike Klubi juures tegutsenud raamatukogust, Liivimaa Saksa Seltsi Põltsamaa osakonna raamatukogust, Põltsamaa Seltskondliku Ühisuse raamatukogust, Põltsamaa Eesti Naisseltsi lugemislauast ja kooliraamatukogudest. Teises osas on juttu praeguse raamatukogu ajaloost - kuidas Põltsamaa Lugemisringi raamatukogust 20. sajandi algul on saja aasta jooksul  saanud Jõgeva Maakonna  Keskraamatukogu ehk perioodist alates aastast 1914 kuni aastani 2014. Siia alla  mahub ka hulganisti foto-  meenutusi viimastest aastakümnetest, väljavõtteid  ajalehtedes ilmunud artiklitest, ülevaateid kirjanike kohtumistest lugejatega,  näitustest, raamatukogutöötajate poolt ette võetud  reisidest ja paljust muustki huvi pakkuvast.

click here

https://bodyslowlu.info/dmitrov.html Viimane peatükk teeb juttu raamatukogu asukohast aja jooksul - raamatukogu on Põltsamaal asunud mitmes kohas ning praegune asukoht aadressil Veski tänav 3 on koht, kus  raamatukogu on olnud, kust ta aegajalt mujale kolitud ning kuhu ta ikka ja jälle on tagasi kolitud. Raamatu lõpus on toodud lisadena nimekiri raamatukogu erinevatest asukohtadest Põltsamaal, juhtidest ja töötajatest, samuti Põltsamaa linnas ajaloo vältel tegutsenud erinevatest raamatukogudest, praeguse raamatukogu eelkäija erinevatest  nimedest alates Põltsamaa  Lugemise Ringi raamatukogust, lõpetades Jõgeva  Maakonna Keskraamatukoguga. Valikbibliograafia  sisaldab 871 kirjet aastatel 1914-2014 ilmunud artiklitest raamatukogu kohta. 

here

Салават купить закладку: кокаин, героин, гашиш, спайс, экстази, мефедрон, амфетамин, мдма, шишки и бошки Raamatu avasõnas (lk 3) nendib Rutt Rimmel:

click

follow site "Raamatukogu nimi on aegade jooksul muutunud, muutunud on ka raamatukogu roll ühiskonnas. Kuid põhieesmärk -lugemisvara vahendamine - on jäänud. Lugejale ongi kõige tähtsam, et raamat või info oleks kättesaadav, teenindustase hea ning keskkond meeldiv."  Tuleb loota, et seoses ajakohaste, arvutiekraanilt loetavate raamatute käibele tuleku ning üha laialdasema levikuga raamatukogude roll ühiskonnas ka edaspidi samaks jääb ning  et raamatukogu jääb edasigi  oluliseks institutsiooniks  lugemisvara vahendamisel.

Лос-Анджелес купить закладку: кокаин, героин, гашиш, спайс, экстази, мефедрон, амфетамин, мдма, шишки и бошки