• Raamatukogu reedel, 22. veebruaril SULETUD (Sisetööpäev)

Põhimäärus
Riigi Teatajas
Kinnitatud Põltsamaa Vallavolikogu 18.01.2018 määrusega nr 1-2/2018/1
jõustuv alates 28.01.2018

Kasutamise eeskiri
Riigi Teatajas
Kinnitatud Põltsamaa Vallavolikogu 20.12.2018 määrusega nr 1-2/2018/66
jõustuv alates 06.01.2019

Eriteenuste ja trahvide hinnakiri
Kinnitatud Põltsamaa Vallavalitsuse 05.11.2018 korraldusega nr 2-3/2018/570,
jõustuv alates 10.11.2018


Põltsamaa Raamatukogu arengukava 2013-2033
uus redaktsioon
kinnitatud Põltsamaa Linnavalitsuse 03.07.2017 korraldusega nr 2-3/2017/69